Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Toimintakertomus 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005

Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistys, Sundsbergs Herrgårdstrands innevånareförening perustettiin 30.6.2004. Asukasyhdistyksen tarkoituksena on kehittää Sundsbergista viihtyisämpi asuinalue ja toimia tiedon välittäjänä ja yhdyssiteenä asukkaiden, rakennuttajan ja kunnan välillä.

Asukasyhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.4.2005.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajana toimi Lena Tamminen ja jäseninä Riku Cajander, Heikki Helin (27.4.2005 alkaen), Nina Kangas, Jyrki Kiialainen, Kimi Lindroos, Katja Lönnqvist, Jussi Rautee (varapuheenjohtaja), Timo Saarinen (rahastonhoitaja), Outi Sundell (sihteeri) ja Kati Vuorikallas.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa.

Tilintarkastajina toimivat Marko Kari ja Christian Sundell sekä varatilintarkastajina Carita Haapaniemi ja Kaarina Koskinen.

Toiminta

Asukasyhdistys järjesti runsaasti aktiivista toimintaa toisen toimintavuotensa aikana ja useat tapahtumat ovatkin jo vakiintuneet osaksi yhdistyksen toimintaa.

Kynttilänpäivää vietettiin 30.1.2005 ja talviolympialaisten merkeissä kisailtiin 13.2.2005 urheilukentällä. Kirpputori pidettiin 22.5.2005 ja Sundsbergin kansanjuhlaa vietettiin 18.6.2005. Perinteinen Sundsberg Golf järjestettiin 24.9.2005 Peuramaalla ja 25.9.2005 järjestettiin kesä Olympix Gamex jo neljännen kerran. 22.10.2005 pidetyt sammutuskarnevaalit antoivat mahdollisuuden tutustua palontorjuntaan Sundet II alueen kalliolouhoksilla. Wanhanajan joulumarkkinat houkuttelivat myyjiä ja ostajia 11.12.2005 päiväkodin pihalle ja joulukuusien myynti toteutettiin kuusikarnevaalien muodossa 20-21.12.2005 Kirsikkapolulla. Jouluna aktivoitiin joulupukkirinki alueen pienimpien iloksi.

Vuoden 2005 lopulla asukasyhdistys tuotti Sundsbergin vuosikalenterin 2006. Kalenterissa oli kuvia alueesta ja tapahtumista ja sitä myytiin asukkaille ja yhteistyökumppaneille yhteensä 100 kpl.

Alueen liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi asukasyhdistys pyysi alueen rakennuttajaa tekemään alueen pellolle latupohjan/kävelypolun. Alueen rakennuttaja toteutti tämän vuoden 2005 lopulla.

Virkistysaluekyselyn perusteella ja asukkaiden toiveiden pohjalta laitettiin vireille suunnitelmat luontopolun toteuttamisesta.

Yhdistys haki ja sille myönnettiin Kirkkonummen kunnan järjestöille tarkoitettua toiminta-avustusta. Yhdistys haki myös kunnan talkooavustusta, mutta tätä ei sille myönnetty.

Lausunnot

Asukasyhdistys teki selvityksen alueen todellisesta asukasmäärästä ja ikäjakaumasta erityisesti alle kouluikäisten osalta. Tiedot saatiin väestörekisteristä 18.3.2005 ja niitä hyödynnettiin vuoden aikana useasti mm. sekä neuvolapalveluiden että koulu- ja päiväkotikeskuksen puolesta käytyjen keskusteluiden yhteydessä.

Vuonna 2004 aloitettu kansalaisadressin keräys koulu- ja päiväkotikeskuksen puolesta saatiin päätökseen ja adressi luovutettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Haapaniemelle 3.4.2005. Koulu- ja päiväkotikeskuksen tilanteesta pidettiin lisäksi asukasilta 19.10.2005. Kokouksessa oli paikalla runsaasti alueen asukkaita ja asiasta keskusteltiin aktiivisesti. Kokouksen pohjalta asukasyhdistys toimitti kannanottonsa sekä tilastot alueen lapsimääristä kaikille poliittisten ryhmien puheenjohtajille sekä kannusti asukkaita olemaan itse suoraan yhteydessä kunnan poliittisiin päättäjiin. Tämän lisäksi asukasyhdistys nosti tietoisuutta koulu- ja päiväkotikeskuksen tarpeellisuudesta toimittamalla kannanottonsa myös alueen paikallislehdille.

Asukasyhdistys toimitti 3.3.2005 kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunnalle lausunnon koskien kunnan metsästrategiaa. Lisäksi kunnan terveyslautakunnalle toimitettiin 14.4.2005 lausunto asukkaiden huolesta neuvolapalveluiden riittävyydestä.

Sundet I alueen kunnallistekniikkaan ja maanpainumiseen liittyvän keskustelun yhteydessä asukasyhdistys pyysi alueen rakennuttajalta selvitystä tilanteesta ja saatu selvitys jaettiin kaikille alueen asukkaille.

Asukasyhdistys oli aktiivisesti mukana, jotta Omenatie ja Kirsikkatie muutettaisiin kaksisuuntaisiksi. Sundetin Puistotien, Omenatien ja Kirsikkatien katusuunnitelmien muutosehdotukset olivat yleisesti nähtävillä 1.8.-12.8.2005 kunnan palvelupisteessä, mutta asian meni uudelleen käsiteltäväksi ja siirtyi vuoden 2006 puolelle.

Jäsenet

Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 232. Yhdistetty liittymis- ja vuosimaksu vuodelta 2005 oli 2 euroa aikuisilta ja 1 euro lapsilta.

Toimikunnat

Toimintavuoden aikana perustettiin toimikuntia, jotka palvelevat omalla tietotaidollaan Sundsbergiä ja sen asukkaita. Toimikunnat toimivat itsenäisesti mutta tiedottavat asukasyhdistystä järjestettävistä tapahtumista ym. Vuoden aikana toimikuntia koottiin toiminnallisesti paremmiksi kokonaisuuksiksi ja tästä syytä toimikuntien määriin tuli joitakin muutoksia.

@sundsberg ryhmän vetäjänä toimi Jyrki Kiialainen, luonto/ympäristöryhmän vetäjänä Riku Cajander, liikuntatoimikunnan vetäjänä Toni Tamminen sekä huvitoimikunnan vetäjänä Katja Lönnqvist.

Tiedottaminen

Asukasyhdistyksen toiminnasta kerrottiin postilaatikoihin toimitetuissa tiedotteissa, sähköpostitse ja keskustelufoorumilla. Lisäksi tapahtumissa jaettiin tietoa yhdistyksen toiminnasta.