Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Vuosikokous 2010

PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2010

Aika

  21.3.2010 klo 18.00

Paikka

  Bodega, Sundsberg

Läsnä

  Suvi Almqvist

  Tuuli Blommendahl

  Heikki Helin

  Janne Jakola

  Petra Karasti

  Kimmo Kaskimies

  Ninna Linnainmaa

  Petri Mesterton

  Jaana Nuottanen

  Anu Pukema

  Mirja Rainerma

  Joni Rannikko

  Katja Sankalahti

1. Kokouksen avaaminen

Heikki Helin avasi kokouksen klo 18.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Helin ja sihteeriksi Tuuli Blommendahl.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Rainerma ja Anu Pukema.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty asukasyhdistyksen jäsenille sähköpostilla 6.3.2010. Kokouskutsu on ollut myös nähtävissä asukasyhdistyksen nettisivustolla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Vuoden 2009 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös on tehty tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009. Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi tuloksen ja taseen ja luki tilintarkastajien lausunnon. Vuosikertomus on ollut kokouskutsun liitteenä eikä siihen ollut huomautettavaa.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille vuodelle 2009

Tilintarkastajien lausunnon perusteella tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen

Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2010. Se hyväksyttiin muutoksitta.

Päätettiin, että liittymis- ja jäsenmaksuihin ei tule muutoksia, vaan ne ovat edelleen 5 €/perhe, 2 €/aikuinen ja 1 €/lapsi.

Toimintasuunnitelma on jaettu kokouskutsun liitteenä (Vuosikertomus 2009 ja toimintasuunnitelma 2010). Tarkemmalle läpikäymiselle ei ollut tarvetta. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenien valitseminen vuodelle 2010

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Helin. Hallitukseen valittiin Suvi Almqvist, Tuuli Blommendahl, Jari Hietikko, Kimmo Kaskimies, Ninna Linnainmaa, Jaana Nuottanen, Anu Pukema, Mirja Rainerma, Joni Rannikko ja Katja Sankalahti.

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Tilintarkastajiksi valittiin Ari Kuusisto ja Selja Partanen, varatilintarkastajiksi valittiin Petra Karasti ja Santtu Toivonen.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Muut asiat

Kokouksen lopuksi käytiin vapaata keskustelua Sundet-joen ruoppauksesta ja S3 kaavasta.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Kirkkonummella 21.3.2010

Heikki Helin
puheenjohtaja

Tuuli Blommendahl
sihteeri

Anu Pukema

pöytäkirjantarkastaja      

Mirja Rainerma
pöytäkirjantarkastaja