SUNDSBERGIN KARTANONRANNAN ASUKASYHDISTYS

KOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS                                                            

Aika               Keskiviikko 20.4.2022 klo 18:00
Paikka          Omppukerho, Kirsikkapolku 1, Sundsberg / Teams-kokous (liity linkistä)

Vuosikokousmateriaalit: https://www.sundsberg.net/vk2022/ 

Huomioitavaa:

Eduskunta on hyväksynyt lain, jonka mukaan yhdistysten vuosikokouksiin voi osallistua etänä ja niihin voidaan vaatia ennakkoilmoittautuminen. Osallistumiseen voidaan käyttää myös asiamiestä. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210375

Asukasyhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua paikan päällä tai etänä.

Liity kokoukseen tästä: Teams-kokous

Kokoukseen voi osallistua myös puhelimella: +358 9 85626378, ID: 545 240 36#

Mikäli haluat osallistua kokoukseen paikan päällä, siitä on ilmoitettava viimeistään 18.4.2022 klo 18:00 osoitteeseen asukasyhdistys@sundsberg.net Ilmoittautuminen vaaditaan, jotta kokous voidaan suunnitella turvallisesti järjestettäväksi tai jotta se voidaan tarvittaessa siirtää toiseen ajankohtaan.

 

Käsiteltävät asiat:

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat, kuten esimerkiksi käydään läpi toimintakertomus vuodelta 2021, esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2022, valitaan hallitus vuodelle 2022 ja päätetään jäsenmaksun suuruudesta.Etäosallistuminen ei rajoita yhdistyksen jäsenen puhevaltaa yhtiökokouksessa. Kokouksessa jäsenten äänioikeutta on rajoitettu siten, että suljettua lippuäänestystä ei voida toteuttaa etäyhteyden takia.

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että mahdolliset äänestykset suoritetaan jommallakummalla seuraavista tavoista:

1) Suoritetaan täysin avoin suullinen äänestys (ns. nimenhuutoäänestys). Puheenjohtaja tai sihteeri luettelee yksi kerrallaan jokaisen kokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä osallistuvan varsinaisen jäsenen nimen. Kukin jäsen (tai tämän asiamies) aina nimensä kuultuaan esittää kyseisen jäsenen kannan päätettävään asiaan.

2) Äänestyskannanotot ilmoitetaan kokouksessa ilmoitettavalle henkilölle, esim. ääntenlaskijoille joko sähköpostitse tai tekstiviestillä kokouksessa tarkemmin kerrottavalla tavalla. Lähetetystä viestistä tulee käydä ilmi, kenen jäsenen antama ääni on kyseessä. Lopullisen päätöksen äänestystavasta tekee vuosikokous.

Tervetuloa tutustumaan yhdistyksen toimintaan. Kokouksessa on hyvä tilaisuus tuoda esille myös ideoita toiminnan kehittämisestä.

Terveisin,

HALLITUS