Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Vuosikokous 2009

PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2009

Aika

  29.3.2009 klo 16.00

Paikka

  Bodega, Sundsberg

Läsnä

  Tuuli Blommendahl

  Heikki Helin

  Jari Hietikko

  Janne Jakola

  Petra Karasti

  Kimmo Kaskimies

  Nea Kilpiä

  Pekka Koskinen

  Ilkka Larjanne

  Tuomas Lindfors

  Ninna Linnainmaa

  Santtu Toivonen

1. Kokouksen avaaminen

Heikki Helin avasi kokouksen klo 16.06.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Helin ja sihteeriksi Tuuli Blommendahl.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hietikko ja Kimmo Kaskimies.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 15.3.2009 sekä lähetetty asukasyhdistyksen jäsenille sähköpostilla tai kirjeellä 12.3.2009. Kokouskutsu on ollut myös nähtävissä asukasyhdistyksen nettisivustolla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hallitukselle on esitetty sääntömääräisten asioiden lisäksi ehdotus sääntöjen §1 ja §10 muuttamisesta koskien yhdistyksen ruotsinkielistä nimeä ja velvollisuutta ilmoittaa yhdistyksen kokouksista paikallislehdessä.

Muissa asioissa varataan aikaa vapaalle keskustelulle.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Vuoden 2008 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös on tehty tilikaudelta 1.1. – 31.12.2008. Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi tuloksen ja taseen ja luki tilintarkastajien lausunnon. Vuosikertomus on ollut kokouskutsun liitteenä eikä siihen ollut huomautettavaa.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille vuodelle 2008

Tilintarkastajien lausunnon perusteella tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen

Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2009. Se hyväksyttiin muutoksetta.

Päätettiin, että liittymis- ja jäsenmaksuihin ei tule muutoksia, vaan ne ovat edelleen 5e/perhe, 2 e/aikuinen ja 1 e/lapsi.

Toimintasuunnitelma on jaettu kokouskutsun liitteenä (liite 1 Vuosikertomus 2008 ja toimintasuunnitelma 2009). Tarkemmalle läpikäymiselle ei ollut tarvetta. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenien valitseminen vuodelle 2009

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Helin. Hallitukseen päätettiin valita Suvi Almqvist, Tuuli Blommendahl, Jari Hietikko, Petra Karasti, Kimmo Kaskimies, Ninna Linnainmaa, Johan Miettinen, Jaana Nuottanen, Katja Sankalahti ja Santtu Toivonen.

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Tilintarkastajiksi valittiin Ari Kuusisto ja Selja Partanen, varatilintarkastajiksi valittiin Nea Kilpiä ja Ilkka Larjanne.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vuosikokouksen saaman ehdotuksen mukaan päätettiin muuttaa yhdistyksen ruotsinkielinen nimi muotoon Herrgårdstrandens invånareförening rf ja päätettiin, ettei yhdistyksen kokouksista enää tarvitse ilmoittaa paikallislehdessä.

11. Muut asiat

Kokouksen lopuksi käytiin vapaata keskustelua jyrsijöiden ja petojen aiheuttamista vahingoista asuinalueen istutuksille. Lisäksi keskusteltiin S3 alueen rakennusaikaisesta ajotiestä, Sundet-joen ruoppauksesta, uuden koulun liikuntasalivuoroista ja lähiliikuntapaikasta.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23.

Kirkkonummella 29.3.2009

Heikki Helin
puheenjohtaja

Tuuli Blommendahl
sihteeri

Jari Hietikko

pöytäkirjantarkastaja      

Kimmo Kaskimies
pöytäkirjantarkastaja