Selvitys alueen asukasmäärästä ja
Asukasyhdistyksen hallitus

Asukasyhdistyksen selvitys alueen todellisesta asukasmäärästä ja ikäjakaumasta. Tietoja käytetään apuna koulu- ja päivähoitotilanteen selvittämisessä sekä alueen yleisen toiminnan kehittämisessä.

Selvityksen tulokset