Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 20

PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Aika:

  17.9.2008 kello 19.00

Paikka:

  Bodega, Sundsberg

Läsnä

  Tuuli Blommendahl

   Katri Heino

   Heikki Helin

   Petra Karasti

   Johan Miettinen

   Tommi Nieminen

   Jaana Nuottanen

   Jarri Vuorio

1 Kokouksen avaaminen

Heikki Helin avasi kokouksen klo 19.00.

2 Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Helin. Sihteeriksi valittiin Tuuli Blommendahl.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarri Vuorio ja Johan Miettinen.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 4.9 ja lähetetty yhdistyksen jäsenille sähköpostilla 29.8. Niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan on kutsu toimitettu kirjeillä. Kokouskutsu on ollut nähtävillä asukasyhdistyksen nettisivustoilla.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Työjärjestys

Hallitukselle ei ole esitetty muita käsiteltäviä asioita eli kokouksen työjärjestys käsittää kokouskutsussa mainitut asiat. Muissa asioissa varataan aikaa vapaalle keskustelulle.
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5 Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Valittiin puheenjohtajaksi Heikki Helin.

6 Yhdistyksen hallituksen täydentäminen

Valittiin hallitukseen uusiksi jäseniksi Katri Heino ja Petra Karasti.

7 Muut kokouskutussa mainitut asiat

Muita asioita ei ollut kokouskutsussa.

8 Muut asiat

Päätettiin esitellä yhdistyksen nettisivuilla alueelta kunnallisvaaleissa ehdolla olevat
asukkaat.

Päätettiin laatia adressi allekirjoitettavaksi nettiin Sundsbergin alueen neuvolapalveluiden siirtämisestä Kirkkonummen keskustaan. Asiasta kirjoitetaan myös vastine kunnalle.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Kirkkonummella 17.9.2008

Heikki Helin
puheenjohtaja

Tuuli Blommendahl
sihteeri

Jarri Vuorio

pöytäkirjantarkastaja      

Johan Miettinen
pöytäkirjantarkastaja