Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Vuosikokous (30.6.2004)

PÖYTÄKIRJA

1. VUOSIKOKOUS

Aika   30.6.2004 kello 29.30
Paikka Sundsbergin päiväkoti, Sundsberg

Läsnä
  Cajander Riku
  Kangas Nina
  Kiialainen Jyrki
  Lönnqvist Katja
  Rautee Jussi
  Saarinen Timo
  Sundell Outi
  Tamminen Lena
  Tamminen Toni
  Vuorikallas Kati

1. Kokouksen avaminen

Lena Tamminen avasi kokouksen.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lena Tamminen. Sihteeriksi valittiin Outi Sundell. PYytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riku Cajander ja Kati Vuorikallas.

3. Yhdistysrekisteriin ilmoittaminen

Päätettiin valtuuttaa Timo Haapaniemi toimittamaan perusilmoitus ja yhdistyksen säännöt yhdistysrekisteriin.

4. Jäsenmaksu

Todettiin, että perustamiskokouksessa päätettiin, että jäsenmaksu on 1e/jäsen.

5. Toimihenkilöt

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jussi Rautee. Rahastonhoitajaksi valittiin Timo Saarinen. Sihteeriksi valittiin Outi Sundell.

6. Toimikunnat

Päätettiin perustaa toimikuntia, joiden tarkoituksena on aktivoida alueen asukkaita. Perustettavia toimikuntia ovat mm. huvitoimikunta, ympäristötoimikunta, urheilu/kilpailutoimikunta ja kulttuuritoimikunta.

7. Toimintasuunnitelma

Todettiin, että perustamiskokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma. Todettiin, että asukasyhdistyksen tärkein tehtävä tällä hetkellä on kommentoida Sundet III kaavaa. Päätettiin, että Toni Tamminen laittaa tiedotteen Sundsbergin sähkö-postilistalle ja keskustelufoorumiin. Tiedotteessa pyydetään kaikkia Sundsbergin alueen asukkaita toimittamaan mielipiteitä kaavasta Lena Tammiselle heinäkuun aikana. Asukasyhdistys kokoaa kommentit ja toimittaa ne kunnan kaavoitusyksikköön 16.8.2004 mennessä.

8. Pankkitili

Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja avaamaan asukasyhdistykselle pankkitili sekä hankkimaan pankkiyhteydet. Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, rahastonhoitajalle sekä sihteerille.

9. Seuraava kokous

Päätettiin pitää hallituksen kokous 9.8.2004 klo 18.30 Pehtorintalossa.

10. Kokouksen päättäminen

Lena Tamminen päätti kokouksen.