Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Vuosikokous (27.4.2005)

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika      27.4.2005 kello 18.30
Paikka    Pehtorintalo, Sundsberg

Läsnä

  Cajander Riku

  Haapaniemi Timo

  Helin Heikki

  Jansson Eila

  Koskinen Pekka

  Koskinen Kaarina

  Lindroos Kimi

  Lindroos Sanna

  Lönnqvist Katja

  Rantala Jani

  Rantala Marjukka

  Saarinen Monica

  Sundell Outi

  Tamminen Lena

  Tamminen Toni

1. Kokouksen avaaminen

Lena Tamminen avasi kokouksen klo 18.45.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lena Tamminen. Sihteeriksi valittiin Outi Sundell. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kimi Lindroos ja Katja Lönnqvist.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 13.4.2005 sekä lähetetty Sundsbergin sähköpostin jakelulistalle 12.4.2005 ja 25.4.2005. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestys

Työjärjestys käsittää sääntömääräiset asiat ja sen jälkeen on varattu aikaa vapaalle keskustelulle. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Päätettiin pidentää tilikautta vuoden 2005 loppuun saakka, joten tämän johdosta tilinpäätöstä ei esitelty ja eikä tilintarkastajien lausuntoa käsitelty.

Outi Sundell esitteli vuosikertomuksen vuodelle 2004.


Liite 1

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuu velvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle lukuun ottamatta tilinpäätöstä.

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Lena Tamminen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2005.


Liite 2

Varsinaista tulo- ja menoarviota ei tehdä, sillä yhdistyksen toiminta on pienimuotoista. Tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja menot ovat hallinnollisia kuluja.

Päätettiin, että uusille jäsenille yhdistetty liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2005 on 2 euroa aikuisilta ja 1 euroa lapsilta. Vanhoille jäsenille vuosimaksu vuodelle 2005 on 2 euroa aikuisilta ja 1 euroa lapsilta.

8. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Lena Tamminen ja jäseniksi Riku Cajander, Heikki Helin, Nina Kangas, Jyrki Kiialainen, Kimi Lindroos, Katja Lönnqvist, Jussi Rautee (varapuheenjohtaja), Timo Saarinen (rahastonhoitaja), Outi Sundell (sihteeri) ja Kati Vuorikallas.

9. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Päätettiin valita tilintarkastajiksi Marko Kari ja Christian Sundell sekä varatilintarkastajiksi Carita Haapaniemi ja Kaarina Koskinen.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ole esitetty hallitukselle.

11. Kokouksen päättäminen

Lena Tamminen päätti kokouksen klo 19.40.

Kirkkonummella 31.5.2005