Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Vuosikokous 2008

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika:

  16.3.2008 kello 16.00

Paikka:

  Bodega, Sundsberg

Läsnä:

  Tuuli Blommendahl

  Riku Cajander

  Heikki Helin

  Jari Hietikko

  Bertta Järvi

  Viljo Järvi

  Kimmo Kaskimies

  Petri Manssila

  Raili Petra

  Heta Petra

  Jussi Rautee

  Katja Sankalahti

  Santtu Toivonen

  Tero Tuomisto

  Kati Vuorikallas

1. Kokouksen avaaminen

Kati Vuorikallas avasi kokouksen kello 16.05.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Vuorikallas. Sihteeriksi valittiin Heikki Helin. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Manssila ja Santtu Toivonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 2.3.2008 sekä lähetetty
asukasyhdistyksen jäsenille sähköpostilla tai kirjeellä 29.2.2008. Kokouskutsu on ollut myös nähtävillä asukasyhdistyksen nettisivustolla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestys

Hallitukselle ei ole esitetty muita käsiteltäviä asioita eli kokouksen työjärjestys käsittää sääntömääräiset asiat. Muissa asioissa varataan aikaa vapaalle keskustelulle. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös on tehty tilikaudelta 1.1.2007-31.12.2007. Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi tilikauden tuloksen ja taseen ja luki tilintarkastajien lausunnon. Vuosikertomus on jaettu kokouskutsun liitteenä eikä siihen liittyen ollut huomautettavaa (Liite 1: vuosikertomus 2007 ja toimintasuunnitelma 2008).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

Tilintarkastajan lausunnon perusteella tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2008. Päätettiin hyväksyä se muutoksitta.

Päätettiin, että liittymis- ja jäsenmaksuihin ei tule muutoksia vaan ne ovat edelleen 5e/perhe, 2e/aikuinen ja 1e/lapsi.

Toimintasuunnitelma on jaettu kokouskutsun liitteenä (Liite 1
vuosikertomus 2007 ja toimintasuunnitelma 2008) eikä sen tarkemmalle läpikäymiselle ollut tarvetta. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.

8. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Vuorikallas. Hallitukseen päätettiin valita Tuuli Blommendahl, Heikki Helin, Jari Hietikko, Kimmo Kaskimies, Petri Manssila, Johan Miettinen, Sari Miettunen, Jaana Nuottanen, Katja Sankalahti ja Santtu Toivonen.

9. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Päätettiin valita tilintarkastajiksi Carita Haapaniemi ja Ari Kuusisto sekä varatilintarkastajiksi Riku Cajander ja Raili Petra.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ole esitetty hallitukselle.

11. Muut asiat

Kokouksen lopuksi käytiin vapaata keskustelua koulun/päiväkodin nykytilanteesta, Sundet joen ruoppaamisesta, Sundet II -alueen rakentamisaikataulusta, Sundet III -alueen kaavoitustilanteesta, Sipulin tilanteesta, ranta-alueiden käytöstä ja mahdollisesta Golf rangesta.

Kati Vuorikallas esitteli
vuoden 2008 väestömääräselvityksen tulokset.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:45, todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Kirkkonummella 16.3.2008

Kati Vuorikallas
puheenjohtaja

Heikki Helin
sihteeri

Petri Manssila

pöytäkirjantarkastaja      

Santtu Toivonen
pöytäkirjantarkastaja