Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Vuosikokous 2007

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika:

  4.3.2007 kello 16.00

Paikka:

  Bodega, Sundsberg

Läsnä:

  Salla Ala-Jääski

  Nils Björklund

  Riku Cajander

  Heikki Helin

  Jari Hietikko

  Nina Kangas

  Katja Lönnqvist

  Petri Manssila

  Sari Miettunen

  Jussi Rautee

  Monica Saarinen

  Timo Saarinen

  Simo Sukselainen

  Kati Vuorikallas

1. Kokouksen avaaminen

Jussi Rautee avasi kokouksen klo 16.05.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Rautee. Sihteeriksi valittiin Kati Vuorikallas. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Nina Kangas ja Petri Manssila.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 15.2.2007 sekä lähetetty
asukasyhdistyksen sähköpostin jakelulistalle 10.2.2007. Kokouskutsu on ollut
myös nähtävillä asukasyhdistyksen nettisivustolla. Kokous todettiin laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestys

Hallitukselle ei ole esitetty muita käsiteltäviä asioita eli kokouksen työjärjestys käsittää sääntömääräiset asiat. Muissa asioissa varataan aikaa vapaalle keskustelulle. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös on tehty tilikaudelta 1.1.2006-31.12.2006. Jussi Rautee kävi lyhyesti läpi tilikauden tuloksen ja taseen. Tämän jälkeen sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon. Vuosikertomus on jaettu kokouskutsun liitteenä eikä siihen liittyen ollut huomautettavaa
(Liite 1 vuosikertomus 2006).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille
vastuuvelvollisille

Tilintarkastajan lausunnon perusteella tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Varsinaista tulo- ja menoarviota yhdistykselle ei ole tehty, sillä yhdistyksen toiminta on pienimuotoista ja jäsenmaksut kattavat varsinaiset toimintamenot. Muu toiminta ja hankinnat katetaan erikseen anottavilla avustuksilla.

Päätettiin, että liittymis- ja jäsenmaksuihin ei tule muutoksia vaan ne ovat edelleen 5e/perhe, 2e/aikuinen ja 1e/lapsi.

Toimintasuunnitelma on jaettu kokouskutsun liitteenä
(Liite 2 toimintasuunnitelma 2007) eikä sen tarkemmalle läpikäymiselle ollut tarvetta. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.

8. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Vuorikallas. Hallitukseen päätettiin valita Salla Ala-Jääski, Nils Björklund, Riku Cajander, Heikki Helin, Jari Hietikko, Nina Kangas, Katja Lönnqvist, Petri Manssila, Sari Miettunen ja Jussi Rautee.

9. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Päätettiin valita tilintarkastajiksi Carita Haapaniemi ja Marko Kari sekä varatilintarkastajiksi Päivi Keskinen-Redford ja Simo Sukselainen.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ole esitetty hallitukselle.

11. Muut asiat

Kokouksen lopuksi käytiin vapaata keskustelua alueen liikennejärjestelyihin ja valaistukseen liittyvistä asioista, S3 kaavan tilanteesta ja koulun/päiväkodin nykytilanteesta.

12. Kokouksen päättäminen

Jussi Rautee päätti kokouksen klo 16.50.

Kirkkonummella 4.3.2007

Jussi Rautee
Puheenjohtaja

Kati Vuorikallas
Sihteeri

Nina Kangas
Pöytäkirjatarkastaja
Petri Manssila
Pöytäkirjantarkastaja