Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Vuosikokous (1.4.2006)

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika     1.4.2006 kello 16.00
Paikka   Bodega, Sundsberg

Läsnä

  Anna von Fieandt-Lehtonen

  Oskari Lehtonen

  Nina-Maarit Laitinen

  Johanna Vuorela

  Timo Äyräväinen

  Katja Lönnqvist

  Kati Vuorikallas

  Eva Martelin

  Toni Tamminen

  Thomas Wägar

  Riku Cajander

  Heikki Helin

  Kirsi Tuulasvaara

  Santtu Toivonen

  Päivi Keskinen-Redford

  Katri Heino

  Marko Järvi

  Jussi Rautee

  Petri Manssila

  Nina Kangas

  Jarna Forsman

  Outi Sundell

  Kimi Lindroos

  Lena Tamminen

1. Kokouksen avaaminen

Lena Tamminen avasi kokouksen klo 16.00.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lena Tamminen. Sihteeriksi valittiin Outi Sundell. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Vuorikallas ja Riku Cajander.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 19.3.2006 sekä lähetetty asukasyhdistyksen sähköpostin jakelulistalle 16.3.2006. Kokouskutsu on ollut myös nähtävillä asukasyhdistyksen nettisivustolla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestys

Työjärjestys käsittää sääntömääräiset asiat ja sen jälkeen on varattu aikaa vapaalle keskustelulle. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös on tehty tilikausilta 17.9.2004 – 31.12.2004 ja 1.1.2005 – 31.12.2005. Lena Tamminen antoi yleiskatsauksen yhdistyksen tuloista ja menoista. Tulot muodostuvat jäsenmaksuista, tapahtumien yhteydessä tapahtuvasta virvokkeiden myynnistä sekä kunnan myöntämistä avustuksista. Menot ovat hallinnollisia kuluja ja pieniä tavarahankintoja, kuten termoskannut, saadut avustukset käytetään niille osoitettuun tarkoitukseen. Tarvetta tilinpäätöksen tarkempaan läpikäyntiin ei ollut, vaan Lena Tamminen esitteli tilintarkastajien lausunnon.

Lena Tamminen kävi läpi vuoden 2005 vuosikertomuksen pääpiirteet. Vuoden aikana järjestettiin lukuisia jo perinteiksi muodostuneita tapahtumia, kuten talvi- ja kesäolympialaiset sekä joulumarkkinat Tarvetta tarkempaan läpikäyntiin ei ollut, sillä vuosikertomus on jaettu kokouskutsun liitteenä.

Liite 1 (Vuosikertomus 2005)

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

Tilintarkastajan lausunnon perusteella tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Lena Tamminen kävi läpi vuoden 2006 toimintasuunnitelman pääpiirteet. Tärkeimmät kohteet ovat Sundet III-alueen kaavaehdotuksen kommentointi sekä Kartanonrannan päiväkoti- ja koulutilanteen seuraaminen. Tarvetta tarkempaan läpikäyntiin ei ollut, sillä toimintasuunnitelma on jaettu kokouskutsun liitteenä.

Liite 2 (Toimintasuunnitelma 2006)

Varsinaista tulo- ja menoarviota ei tehdä, sillä yhdistyksen toiminta on pienimuotoista.

Päätettiin, että uusille jäsenille yhdistetty liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2006 on 2 euroa aikuisilta ja 1 euroa lapsilta. Vanhoille jäsenille vuosimaksu vuodelle 2006 on 2 euroa aikuisilta ja 1 euroa lapsilta.

Päätettiin ottaa käyttöön uusille jäsenille tarkoitettu perhekohtainen liittymis- ja jäsenmaksu, joka on vuoden 2006 osalta 2 x aikuisen jäsenmaksu sekä 1 x lapsen jäsenmaksu eli yhteensä 5 euroa

8. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Päätettiin valita hallitukseen Riku Cajander, Heikki Helin, Nina Kangas, Kimi Lindroos, Katja Lönnqvist, Petri Manssila, Jussi Rautee, Outi Sundell, Lena Tamminen, Santtu Toivonen ja Kati Vuorikallas sekä hallituksen ulkopuoliseksi toimihenkilöksi Timo Saarinen. Päätettiin, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

9. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Päätettiin valita tilintarkastajiksi Carita Haapaniemi ja Marko Kari sekä varatilintarkastajiksi Kaarina Koskinen ja Päivi Keskinen-Redford.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ole esitetty hallitukselle.

11. Muut asiat

Kokouksen lopuksi käytiin vapaata keskustelua Sundet III-kaavaehdotuksesta sekä Kartanonrannan päiväkoti- ja koulutilanteesta.

12. Kokouksen päättäminen

Lena Tamminen päätti kokouksen klo 16.56.

Kirkkonummella 4.4.2006