Vetoomus koiranomistajille
Riku Cajander

Lintujen pesimäkausi on lähtemässä käyntiin. Asuinalueemme pelto-avomailla, Eken aarniometsän luoteispuolella, pesii useita kymmeniä kiuruja, kirvisiä, keltasirkkuja, pensas- ja kivitaskuja ym.
visertelijöitä maassa.

Toivomus olisi, että koiranomistajat rajoittaisivat koirien vapaana juoksemista kyseisellä alueella, ellei koira ole täysin koulutettu ja omistajansa hallinnassa. Varsinkin suurempikokoiset tai riistaviettisen irtiolevat koirat voivat nopeasti tuhota suuren määrän linnunpesiä ja -poikasia, joko vahingossa paikalle osuen tai vainun perusteella.

Myös metsästyslaki kieltää koirien irtipidon riistan lisääntymisaikoina alueilla, missä esiintyy riistaa. Täällä tämä koskee lähinnä metsäkaurista ja valkohäntäpeuraa, joita irtokoirat voivat pahastikin hätyytellä ja lähteä niiden takaa-ajoon.