Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Valaistuksen saaminen Kehä III:lta

Sundsbergin Kartanonrannan Asukasyhdistys Ry
C/O Jussi Rautee
Omenatie 1H
02430 Masala

Kirkkonummen Kunta
Yhdyskuntatekniikan lautakunta
PL 20
02401 Kirkkonummi

Asia: Aloite valaistuksen saamiseksi Kehä III:lta Sundsbergintielle ja Sundsbergintieltä Sundetin puistotielle johtavalle pienelle alueelle.

Sundsbergin kartanonrannan asukasyhdistys esittää, että Sundetin puistotien ja Sundsbergintien risteyk-seen saataisiin katuvalot. Lisäksi esitetään että katuvalot saataisiin myös tästä risteyksestä Kehä III:lle. Aloitteen allekirjoittaneessa asukasyhdistyksessä on tällä hetkellä yli 500 jäsentä.

Perustelut:

Masalassa lähestulkoon kaikki muut kaava-alueella olevat tiet ovat valaistuja. Sundsberg on jatkuvasti kasvava alue, ja alueella asuu jo nyt yli 1000 asukasta. Sundetin puistotien ja Sundsbergintien risteys sijaitsee tiheästi asutulla taajama-alueella. Risteys on liikenteellisesti erittäin vilkas ja Sundsbergintiellä on 60 km/h nopeus rajoitus. Risteyksessä on runsaasti henkilöauto ja linja-autoliikennettä. Alueella on paljon koulunsa aloittavia ja jo aloittaneita lapsia, ja alueen asukkaiden lukumäärä kasvaa koko ajan. Suuri osa koululaisista kulkee risteyksen kautta tai odottaa risteyksessä koulukyytiä. Kevyen liikenteen onnettomuusriski on pimeällä vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin valoisalla. Alueen valaistus on tällä hetkellä riittämätön, mikä tekee risteyksen erittäin vaaralliseksi. Pyydämme että otatte vanhempien huolen koulumatkan turvallisuudesta huomioon.

Lisäksi esitämme että Kehä III:lta Sundsbergintielle johtavan liittymän risteykseen, sekä Kehä III:n ja Sundsbergintien väliselle alueelle saataisiin katuvalot, sillä nämä alueet ovat vilkkaasti liikennöityjä. Kehä III:lla nopeusrajoitus on 80 km/h, ja alueella on runsaasti sekä henkilöautoliikennettä, että raskasta liikennettä. Näillä perusteilla esitämme, että valaistushanke toteutettaisiin erittäin kiireellisesti, sillä onnettomuuksien riskit alueella ovat erittäin suuret.

Näiden esitettyjen alueiden valaiseminen lisäisi liikenneturvallisuutta huomattavasti. Koko esitetyn alueen joka johtaa Kehä III:lta Sundetin puistotielle valaisemiseen tarvittaisiin maksimissaan kymmenisen valaisinta.

Sundsbergissa 22. helmikuuta 2007

Sundsbergin kartanonrannan asukasyhdistys

Jussi Rautee
Varapuheenjohtaja