Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Toimintasuunnitelma 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistyksen tarkoituksena on kehittää Sundsbergista viihtyisämpi asuinalue ja toimia tiedon välittäjänä ja yhdyssiteenä asukkaiden, rakennuttajan ja kunnan välillä.

Toiminta

Asukasyhdistys jatkaa aktiivista toimintaa myös neljäntenä toimintavuotenaan. Kuusikokko järjestettiin heti vuoden alkuun Loppiaisena ja se sai erittäin hyvän vastaanoton. Vuoden 2007 suunnitelmissa on myös järjestää jo perinteiset tapahtumat eli talvi- ja kesäolympialaiset, kansanjuhla, golfkisa ja joulumarkkinat. Suunnitelmissa on myös järjestää polkupyörien turvamerkintäkampanja, joka toteutettaisiin keväällä pyöräkauden alkaessa. Lisäksi asukasyhdistys selvittää mahdollisuuden järjestää alueen yhteinen ilotulitus juhlistamaan vuoden vaihtumista.

Lisäksi asukasyhdistys tekee vuosikalenterin 2008, jota tullaan myymään asukkaille ja yhteistyökumppaneille.

Tapahtumien lisäksi asukasyhdistys jatkaa omalta osaltaan toimintaa merkittävien hankkeiden kuten Sundet III alueen kaavan valmistelussa sekä Sundet I-III kaava-alueiden eteläosaan – asuinrakennusten ja metsän väliselle peltoalueelle – sijoittuvan vapaa-ajanalueen kehittämisessä. Kun Sundet III kaavan uusin luonnos tulee nähtäväksi, asukasyhdistys järjestää asukkaille tarvittaessa informaatiotilaisuuden ehdotuksesta ja/tai tutustumisretken alueelle. Lisäksi asukasyhdistys tekee lausunnon kaavaehdotukseen.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan alueen liikenneturvallisuuden parantamiseen ajamalla aktiivisesti katuvalojen saamista Kehä III:n liittymään sekä Sundbergintien ja Sundetin Puistotien risteykseen.

Yhdistys seuraa tarkasti aluetta koskevien kehittämishankkeiden etenemistä (esim. Kartanonrannan päiväkoti- ja kouluhankkeen eteneminen suunnitellusti) ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin asioiden eteenpäin viemiseksi.

Asukasyhdistys tekee maaliskuussa 2007 jatkoselvityksen alueen väestömäärästä ja ikäjakaumasta ja käyttää selvitystä hyväkseen esimerkiksi pyrkiessään vaikuttamaan alueen päivähoitotilanteen parantamiseen.

Toiminnan tukemiseksi haetaan toiminta- ja talkooavustusta Kirkkonummen kunnalta sekä projektitukea Kirkkonummen Säästöpankkisäätiöltä.

Asukasyhdistys toimii aktiivisesti, jotta se saa jäsenikseen mahdollisimman runsaasti alueen asukkaita. Jäsenilleen yhdistys pyrkii järjestämään monipuolista toimintaa sekä myös jäsenetuja.

Toimikunnat

Tavoitteena on järjestää monipuolista toimintaa ja korostaa toimikuntien merkitystä tapahtumien järjestäjänä.

Luonto/ympäristötoimikunta

 • Luontotoimikunta seuraa alueemme luonnon tapahtumia ja pyrkii järjestämään retkiä mm. Espoonlahden Natura-lintualueelle sekä ”Eken aarniometsään”, ilveksien ja liito-oravien valtakuntaan.
 • Seuraa Sundet III kaavan valmistumista ja sen vaikutuksia ympäristöömme sekä tekee alueelle tutustumisretkiä.
 • Kokoaa yhteen alueemme asukkaita, joita puutarha-asiat ja pihaistutukset ym. mullassa möyrintä kiinnostavat. Luontotoimikunta järjestää mahdollisesti yhteisiä taimihankintoja sekä puutarhakasvien vaihtoa.
 • Pyrkii suunnittelemaan toimintaa, että alueemme lapset saisivat nähdä ympäristömme luonnon ihmeitä ja kiinnostuisivat niistä.
 • Järjestää keväällä linnunpönttötapahtuman.

Liikuntatoimikunta

 • Järjestää liikunnallisia tapahtumia Sundsbergiläisille
 • Järjestää kesäkaudella jalkapallovuoroja Sundsbergin jalkapallostadionilla sekä talvikaudella
 • viikoittaisen sählyvuoron Blue1 Areenalla.

 • Järjestää keilailua Blue1 Areenalla asukkaiden kiinnostuksen mukaan.

Huvitoimikunta

 • Järjestää kaikkea hauskaa asukkaiden iloksi

Omppukerho

 • Pitää kevät- ja syyskaudella viikoittaisia kerhotapaamisia kerhotilassa Sundet I alueen väestönsuojassa
 • Järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia kerhon jäsenille sekä alueen lapsiperheille. Vuoden 2007 suunnitelmissa ovat ainakin laskiaisjuhlat, kevätretki, päiväkotikeskustelu sekä kerhokuvaus halukkaille
 • Ajaa alueen lapsiperheiden etua osana yhdistyksen toimintaa

Sundsberg Multicultural Club

 • Järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia alueen kansainvälisille asukkaille
 • Edistää tiedottamista alueen tapahtumista ja kehityksestä myös ei-suomenkielisille asukkaille

Yhteistyö

Tavoitteena on luoda yhteistyötä lähialueiden asukas- ja kyläyhdistysten kanssa (Masala, Luoma) ja ottaa yhdessä kantaa koko itäistä Kirkkonummea koskeviin asioihin.