Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Toimintasuunnitelma 2006

TOIMINTASUUNNITELMA 2006

Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistyksen tarkoituksena on kehittää Sundsbergista viihtyisämpi asuinalue ja toimia tiedon välittäjänä ja yhdyssiteenä asukkaiden, rakennuttajan ja kunnan välillä.

Toiminta

Asukasyhdistys jatkaa aktiivista toimintaa myös kolmantena toimintavuotenaan. Suunnitelmissa on järjestää ainakin olympialaiset eli Olymbix Gamex 19.3.2006, kansanjuhla kesällä, olympialaiset elo-syyskuussa, golfkisa syksyllä ja joulumarkkinat marras-joulukuussa. Lisäksi asukasyhdistys tekee vuosikalenterin 2007, jota tullaan myymään asukkaille ja yhteistyökumppaneille.

Tämän lisäksi asukasyhdistys pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan merkittäviin hankkeisiin kuten Sundet III alueen kaavan valmisteluun sekä Sundet I-III kaava-alueiden eteläosaan – asuinrakennusten ja metsän väliselle peltoalueelle – sijoittuvan vapaa-ajanalueen kehittäminen.

Tarkoituksena on seurata asukkaita koskettavia asioita ja ottaa kantaa mm. asuinalueen liikennejärjestelyjen selkeyttämiseen, väestönsuojien käytön aktivoimiseen ja päivähoitotilanteen parantamiseen.

Asukasyhdistys tekee maaliskuussa 2006 jatkoselvityksen alueen väestömäärästä ja ikäjakaumasta ja käyttää selvitystä hyväkseen esimerkiksi pyrkiessään vaikuttamaan alueen päivähoitotilanteen parantamiseen.

Asukasyhdistys pyrkii toimillaan tukemaan alueelle tarvittavan yhteisen asukaspuiston luomista. Toteutettuna asukaspuisto toimisi alueen keskeisenä leikkipaikkana sekä puistoalueena.

Toiminnan tukemiseksi haetaan talkooavustusta Kirkkonummen kunnalta.

Asukasyhdistys toimii aktiivisesti, jotta se saa jäsenikseen mahdollisimman runsaasti alueen asukkaita.

Toimikunnat

Tavoitteena on järjestää monipuolista toimintaa ja korostaa toimikuntien merkitystä tapahtumien järjestäjänä.

Luonto/ympäristötoimikunta
– pyrkii nauttimaan alueemme upeasta luonnosta
– seuraa tarkoin Sundet III alueen kaavoituksen edistymistä ja suunnitelmien vaikutuksia alueen virkistyskäyttömahdollisuuksiin, luontoarvoihin, metsiin ja rantavyöhykkeeseen
– järjestää linturetkiä ja muita luontoretkiä alueen asukkaille
– välittää tietoa asuinalueemme pihoihin/puutarhoihin liittyvistä istutuksista/kasveista sekä niiden hankinnoista/vaihdoista
– pyrkii edistämään lintutornin rakentamista alueemme koilliskulmaukseen
– on mukana luontopolun suunnittelussa ja rakentamisessa alueellemme
– pyrkii järjestämään alueemme lapsille luontoon liittyviä juttuja
– pyrkii edistämään, että alueellemme saataisiin asukkaille puutarhapalstoja

Liikuntatoimikunta
– järjestää liikunnallisia tapahtumia sundsbergiläisille

Huvitoimikunta
– järjestää kaikkea hauskaa asukkaiden iloksi

Omppukerho
– aktivoi alueen äiti-lapsikerhon ja vakiinnuttaa sen aktiiviseksi osaksi asukasyhdistyksen toimintaa
– luo toiminnalle sopivat puitteet (aluksi Sundet I alueen väestönsuojaan)
– järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia kerhon jäsenille

Yhteistyö

Tavoitteena on luoda yhteistyötä lähialueiden asukas- ja kyläyhdistysten kanssa (Masala, Luoma) ja ottaa yhdessä kantaa koko itäistä Kirkkonummea koskeviin asioihin.