Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Toimintasuunnitelma 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

Asukasyhdistyksen tarkoituksena on kehittää Sundsbergista viihtyisämpi asuinalue ja toimia tiedon välittäjänä ja yhdyssiteenä asukkaiden, rakennuttajan ja kunnan välillä.

Toiminta

Asukasyhdistys jatkaa aktiivista toimintaa myös toisena toimintavuotena. Suunnitelmissa on järjestää olympialaiset eli Olymbix Gamex 13.2.2005, kirpputori 22.5.2005,
olympialaiset elo-syyskuussa, golfkisa syksyllä ja joulumarkkinat marras-joulukuussa.

Tämän lisäksi asukasyhdistys pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan merkittäviin hankkeisiin kuten Sundsbergin päiväkoti- ja koulukeskuksen toteutuminen sekä Sundet I-III kaava-alueiden eteläosaan – asuinrakennusten ja metsän väliselle peltoalueelle sijoittuvan vapaa-ajanalueen kehittäminen.

Tarkoituksena on seurata asukkaita koskevia asioita ja ottaa kantaa mm. asuinalueen liikennejärjestelyjen selkeyttämiseen, väestönsuojien käytön aktivoimiseen ja neuvolatoiminnan resurssien lisäämiseen Masalan terveyskeskuksessa.

Toiminnan tukemiseksi haetaan talkooavustusta Kirkkonummen kunnalta.

Toimikunnat

Tavoitteena on järjestää monipuolista toimintaa ja korostaa toimikuntien merkitystä tapahtumien järjestäjänä.

@sundsberg

 • pyrkii edistämään alueen informaatioteknistä kehitystä
 • ylläpitää ja kehittää www.sundsberg.net sivuston teknistä alustaa
 • seuraa tarkasti uusinta tieto- ja kommunikaatio tekniikan kehitystä
 • järjestää konsoli- ja pc-peli iltoja

Luonto/ympäristötoimikunta

 • pyrkii nauttimaan alueemme upeasta luonnosta
 • seuraa tarkoin Sundet III alueen kaavoituksen edistymistä ja suunnitelmien vaikutuksia alueen virkistyskäyttömahdollisuuksiin, luontoarvoihin, metsiin ja ranta-vyöhykkeeseen
 • järjestää keväällä pari linturetkeä alueellemme (ja ehkä jo maaliskuun yössä pöllöretken)
 • välittää tietoa asuinalueemme pihoihin/puutarhoihin liittyvistä istutuksista/kasveista sekä niiden hankinnoista/vaihdoista
 • pyrkii edistämään lintutornin rakentamista alueemme koilliskulmaukseen
 • on mukana luontopolun suunnittelussa ja rakentamisessa alueellemme
 • pyrkii järjestämään alueemme lapsille luontoon liittyviä juttuja
 • pyrkii edistämään, että alueellemme saataisiin asukkaille puutarhapalstoja

Liikuntatoimikunta

 • järjestää liikunnallisia tapahtumia sundsbergiläisille

Matkailu/kulttuuritoimikunta

 • järjestää yhteisiä matkoja ja kulttuurielämyksiä sundsbergiläisille

Koulutustoimikunta

 • järjestää koulutusta ja luentoja sundsbergiläisille

Joulupukkipalvelu

 • toimii joulupukkipalvelua välittävänä tahona Sundsbergissä.

Huvitoimikunta

 • järjestää kaikkea hauskaa asukkaiden iloksi

Yhteistyö

Tavoitteena on luoda yhteistyötä lähialueiden asukas- ja kyläyhdistysten kanssa (Masala, Luoma) ja ottaa yhdessä kantaa koko itäistä Kirkkonummea koskeviin asioihin.