Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Toimintakertomus 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006

Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistys, Sundsbergs Herrgårdstrands innevånareförening perustettiin 30.6.2004. Asukasyhdistyksen tarkoituksena on kehittää Sundsbergista viihtyisämpi asuinalue ja toimia tiedon välittäjänä ja yhdyssiteenä asukkaiden, rakennuttajan ja kunnan välillä.

Asukasyhdistyksen vuosikokous pidettiin 1.4.2006.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajana toimi Lena Tamminen ja jäseninä Riku Cajander, Heikki Helin, Nina Kangas, Kimi Lindroos, Katja Lönnqvist, Petri Manssila (1.4.2006 lähtien), Jussi Rautee (varapuheenjohtaja), Santtu Toivonen (1.4.2006 lähtien), Outi Sundell (sihteeri, 26.9.2006 saakka) ja Kati Vuorikallas. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa.

Rahastonhoitajana toimi Timo Saarinen. Tilintarkastajina toimivat Marko Kari ja Carita Haapaniemi sekä varatilintarkastajina Kaarina Koskinen ja Päivi Keskinen-Redford.

Toimikunnat

Yhdistyksessä toimii toimikuntia, jotka palvelevat omalla tietotaidollaan Sundsbergiä ja sen asukkaita. Toimikunnat toimivat itsenäisesti ja järjestävät omaa toimintaansa. Ne tiedottavat asukasyhdistystä järjestettävistä tapahtumista sekä osallistuvat yhdistyksen yleisten tapahtumien järjestämiseen. Toimikuntiin tuli vuoden aikana joitakin muutoksia. @sundsberg toimikunta lakkautettiin ja uutena perustettiin Omppukerho toiminaan alueen muksu-klubina sekä Sundsberg Multicultural Club alueen kansainvälisille asukkaille. Muut toimikunnat ovat luonto/ympäristöryhmä, liikuntatoimikunta sekä huvitoimikunta.

Toiminta

Asukasyhdistys järjesti runsaasti aktiivista toimintaa toisen toimintavuotensa aikana ja useat tapahtumat ovatkin jo vakiintuneet osaksi yhdistyksen toimintaa.
Talviolympialaisten merkeissä kisailtiin 19.3.2006 urheilukentällä ja risupunontakurssi järjestettiin 21.5.2006. Sundsbergin kansanjuhlaa vietettiin 17.6.2006 ja 10.9.2006 järjestettiin kesä Olympix Gamex jo kolmannen kerran. Perinteinen Sundsberg Golf järjestettiin 23.9.2006 Peuramaalla. Wanhanajan joulumarkkinat houkuttelivat myyjiä ja ostajia 3.12.2006 päiväkodin pihalle ja joulukuusien myynti toteutettiin kuusikarnevaalien muodossa 19-20.12.2006 Kirsikkapolulla. Jouluna aktivoitiin onnistuneesti joulupukkirinki alueen pienimpien iloksi.

Asukasyhdistys sai käyttöön oman tilan Sundet I alueen väestönsuojasta ja tämä tila siivottiin ja sisustettiin kesän aikana lähinnä Omppukerhon käyttöön. Omppukerho kokoontui kevät- ja syyskauden aikana viikoittain. Vapaamuotoisten kerhotapaamisten lisäksi Omppukerho järjesti mm. keskustelutilaisuuden päivähoitoasioista sekä halukkaille mahdollisuuden lasten valokuvaukseen 3.11.2006.

Sundsberg Multicultural Club aloitti toimintansa lokakuussa ja järjesti 25.11.2006 kansainväliset pikkujoulut alueen asukkaille.

Vuoden 2006 lopulla asukasyhdistys tuotti Sundsbergin vuosikalenterin 2007. Kalenterin kuvat valittiin asukkaiden äänestyksen mukaisesti ja sitä myytiin asukkaille ja yhteistyökumppaneille yhteensä 170 kpl.

Yhdistys haki ja sille myönnettiin Kirkkonummen kunnan järjestöille tarkoitettua toiminta-avustusta. Yhdistys haki myös kunnan talkooavustusta, ja tätä myönnettiin penkkien hankintaa varten. Tämän lisäksi Kirkkonummen Säästöpankkisäätiö antoi avustusta av-laitteiden hankintaan sekä Sundsbergin sählyvuoron hallimaksuihin.

Lausunnot

Asukasyhdistys teki maaliskuussa uuden selvityksen alueen todellisesta asukasmäärästä ja ikäjakaumasta erityisesti alle kouluikäisten osalta. Asukasyhdistys kävi 30.3.2006 luovuttamassa kunnanvaltuustolle selvityksen alueen väestömäärän kehityksestä ja lausunnon päivähoito- ja koulupalveluiden tarpeista.

Alueelle tulevan kunnallisen päiväkodin toimintamuodosta (kunnallinen tai yksityisesti toimiva) ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöksiä ja tämä huolestutti alueen asukkaita. Asukasyhdistys laati huhtikuussa asiasta lausunnon, joka toimitettiin kunnan varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle. Lausunnossa esitettiin, että Kartanonrannan päiväkodin tulisi olla kunnallinen päiväkoti, jotta alueellemme saadaan tasapuolinen päivähoidon tarjonta.

Kunnanjohtajan talousarvioehdotuksessa Kartanonrannan koulun valmistumista oli ehdotettu siirrettäväksi vuodella ja saadakseen aikataulun palautettua alkuperäiseksi asukasyhdistys aktivoi toimiaan. Loppuvuoden kunnan talousarviokäsittelyä varten asukasyhdistys toimitti argumenttinsa sekä tilastot alueen lapsimääristä kaikille poliittisten ryhmien puheenjohtajille sekä kannusti asukkaita olemaan itse suoraan yhteydessä kunnan poliittisiin päättäjiin. Tämän lisäksi asukasyhdistys nosti tietoisuutta koulu- ja päiväkotikeskuksen tarpeellisuudesta toimittamalla kannanottonsa myös alueen paikallislehdille.

Sundet III kaavaan liittyen yhdistys järjesti kaksi tutustumisretkeä kaava-alueelle ja piti tämän lisäksi infotilaisuuden kaavasta 23.4.2006. Näissä tilaisuuksissa sekä yhdistyksen keskustelupalstalle kerättyjen kommenttien pohjalta asukasyhdistys laati lausunnon Sundet III asemakaavaehdotukseen kesäkuussa.

Sipulin alueen käytöstä virkistysalueena kommentoitiin yhdistyksen lausunnossa Sundet III asemakaavaehdotukseen. Jo ennen tätä yhdistys oli laatinut kannanoton, jossa puollettiin Sipulin alueen saamista alueen keskeiseksi virkistystoimintapaikaksi. Tämä kannanotto julkaistiin alueen paikallislehdessä helmikuussa.

Asukasyhdistys osallistui kunnan ja alueen rakennuttajan kanssa keskusteluihin, joissa sovittiin Sundet III alueen rakentamisliikenteen järjestelyistä.

Asukasyhdistys teki Sundet I alueen asukkaille kyselyn asukkaiden näkemyksestä Omena- ja Kirsikkatien yksisuuntaisuudesta voidakseen toimia asukkaiden kannan mukaisesti. Enemmistö asukkaista kannatti teiden kaksisuuntaistamista ja asukasyhdistys toimitti kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunnalle aloitteen, jossa ehdotetaan Omenatien ja Kirsikkatien kaksisuuntaistamista.

Jäsenet

Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 504 jäsentä. Yhdistetty liittymis- ja vuosimaksu vuodelta 2006 oli 2 euroa aikuisilta ja 1 euro lapsilta, lisäksi käyttöön otettiin perhemaksu 5e. Yhdistys hankki jäsenrekisteriohjelman ja siirsi jäsenrekisterinsä sinne. Lisäksi yhdistys laati rekisteriselosteen jäsenrekisterinsä osalta.

Tiedottaminen

Asukasyhdistyksen toiminnasta kerrottiin sähköpostitse ja keskustelufoorumilla, kaikille postilaatikkoon jaetuista tiedotteista luovuttiin. Lisäksi tapahtumissa jaettiin tietoa yhdistyksen toiminnasta.