Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Toimintakertomus 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004

Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistys, Sundsbergs Herrgårdstrands innevånareförening perustettiin 30.6.2004. Asukasyhdistyksen tarkoituksena on kehittää Sundsbergista viihtyisämpi asuinalue ja toimia tiedon välittäjänä ja yhdyssiteenä asukkaiden, rakennuttajan ja kunnan välillä.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajana toimi Lena Tamminen ja jäseninä Riku Cajander, Nina Kangas, Jyrki Kiialainen, Kimi Lindroos, Katja Lönnqvist, Jussi Rautee (varapuheenjohtaja), Rami Saarela (3.12.2004 saakka), Timo Saarinen (rahastonhoitaja), Outi Sundell (sihteeri) ja Kati Vuorikallas.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa.

Tilintarkastajina toimivat Marko Kari ja Christian Sundell sekä varatilintarkastajina Carita Haapaniemi ja Heikki Helin.

Toiminta

Asukasyhdistys järjesti aktiivista toimintaa jo ensimmäisenä toimintavuotena; grillijuhlaa vietettiin 21.8.2004 päiväkodin pihalla, olympialaisten merkeissä kisailtiin 12.9.2004 urheilukentällä, Sundsberg Golf järjestettiin 26.10.2004 Peuramaalla, joulumarkkinat houkuttelivat myyjiä ja ostajia 5.12.2004 päiväkodin pihalle. Näistä tapahtumista toivotaan muodostuvan jokavuotinen perinne.

Tämän lisäksi asukasyhdistys järjesti virkistysaluekyselyn 16.12.2004. Kyselyssä kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä alueen virkistys- ja vapaa-ajanalueiden kehittämisestä. Kyseessä oleva virkistysalue rajoittuu Sundet I-III kaava-alueiden eteläosaan – asuinrakennusten ja metsän väliselle peltoalueelle. Kyselyn tulokset toimitettiin asukkaille sekä rakennuttajan edustajille.

Virkistysaluekyselyn perusteella ja asukkaiden toiveiden pohjalta laitettiin vireille suunnitelmat luontopolun toteuttamisesta. Luontopolku toteutetaan yhdessä asukasyhdistyksen ja rakennuttajan kanssa ja sen sijainti tulee olemaan virkistysalueen etelänpuoleinen metsä.

Asukasyhdistyksen toimesta käynnistettiin myös keskustelu Sundsbergin päiväkoti- ja koulukeskuksen tarpeellisuudesta ja toteutumisaikataulusta, ja päätettiin käynnistää kansalaisadressi asian edistämiseksi.

Lausunnot

Asukasyhdistys otti kantaa Sundet III-alueen kaavaehdotukseen ja lausunto toimitettiin kuntaan 16.8.2004. Asukasyhdistys lähetti lausuntonsa Masalan kirjaston lakkauttamista vastaan 30.10.2004.

Jäsenet

Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 96. Yhdistetty liittymis- ja vuosimaksu vuodelta 2004 oli 1 euroa.

Toimikunnat

Toimintavuoden aikana perustettiin toimikuntia, jotka palvelevat omalla tietotaidollaan Sundsbergiä ja sen asukkaita. Toimikunnat toimivat itsenäisesti mutta tiedottavat asukasyhdistystä järjestettävistä tapahtumista ym. @sundsberg ryhmän vetäjänä toimi Jyrki Kiialainen, luonto/ympäristöryhmän vetäjänä Riku Cajander, liikuntatoimikunnan vetäjänä Toni Tamminen, koulutustoimikunnan vetäjänä Lena Tamminen, joulupukkipalvelun vetäjänä Jussi Rautee sekä huvitoimikunnan vetäjänä Katja Lönnqvist.

Tiedottaminen

Asukasyhdistyksen toiminnasta kerrottiin postilaatikoihin toimitetuissa tiedotteissa, sähköpostilla sekä keskustelufoorumissa.