Sundsberginportti kyselyn tulokset
Asukasyhdistyksen hallitus

Asukasyhdistys toteutti yhteistyössä EKE-Yhtiöiden kanssa kyselyn Sundsbergin asukkaille mitä palveluita asukkaat olisivat valmiita käyttämään suunnitteilla olevassa Sundsberginportin liiketiloissa.

Kysely toteutettiin nettikyselynä 30.10-13.11.2007 välisenä aikana asukasyhdistyksen verkkosivuilla. Yhteensä 156 alueen asukasta vastasi kyselyyn. Kyselyssä vastaaja sai ehdottaa maksimissaan viittä palvelua ja lisäksi antaa vapaamuotoisia kommentteja liittyen Sundsberginportin liiketiloihin.

Suurimman kannatuksen kyselyssä sai elintarvikeliike ja toisena kahvila. Yhteensä erilaisia ehdotuksia oli yli 60 (luvussa on samaa tarkoittavat ehdotukset yhdistetty). Eniten erilaisia mielipiteitä herätti kahvila/ravintola. Monet toivoivat anniskeluoikeuksilla varustettua paikkaa, mutta monet taas vapaissa kommenteissa ilmaisivat, että alueelle ei missään nimessä haluta anniskeluoikeuksilla varustettua paikkaa. 15 eniten ehdotettua palvelua on listattu
keskustelufoorumilla.

Keskustele aiheestaKeskustele aiheesta