Sundsbergin metsän kiintorastit

Luonnonsuojelullisista syistä kiintorasti nr 3 on siirretty
uuteen paikkaan. Katso uusi sijainti kartasta. Muut rastit ovat ennallaan.