Sundsbergin Kartanonrannan koulu j
Asukasyhdistyksen hallitus

Asukasyhdistys on kuluneen kevään aikana toiminut aktiivisesti Sundsbergin Kartanonrannan koulun ja päiväkodin puolesta. Maaliskuussa asukasyhdistys kävi luovuttamassa kunnanvaltuustolle lausunnon päivähoito- ja koulupalveluiden tarpeista, mukana oli myös selvitys alueen väestömäärän kehityksestä. Tämän lisäksi asukasyhdistys toimitti toukokuussa varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle lausunnon, jossa esitettiin että rakennettavan Kartanonrannan päiväkodin on oltava toiminnaltaan kunnallinen päiväkoti.

Asukasyhdistys on saanut kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan
vastauksen toimitettuihin lausuntoihin. Vastauksessa todetaan, että Kartanonrannan koulu ja päiväkoti suunnitellaan ja toteutetaan yhtenä hankkeena. Päiväkoti toteutetaan tyyppipäiväkotina 105 lasta varten ja Kartanonrannan koulun ratkaisusta luodaan tyyppikoulu päiväkodin yhteydessä. Lisäksi vastauksessa todetaan, että on tarkoituksenmukaista, että Kartanonrannan uusi päiväkoti on kunnallinen ja väestöpohjan kielijakautuman perusteella suomenkielinen päiväkoti. Tämänhetkinen aikataulu päiväkodin valmistumiselle on 2007 ja koululle 2008.

Asukasyhdistys seuraa edelleen hankkeiden etenemistä tarkasti. Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin ilolla todeta, että asukasyhdistyksen tekemä työ asian puolesta on onnistunut, vaatimuksemme on huomioitu ja asetetut tavoitteet on saavutettu.