Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Sundsbergin asukasmäärät (20.3.200

Asukasyhdistyksen selvitys alueen todellisesta asukasmäärästä ja ikäjakaumasta. Tietoja käytetään apuna koulu- ja päivähoitotilanteen selvittämisessä sekä alueen yleisen toiminnan kehittämisessä.

Selvityksen tulokset