Sundet III:n kaavaluonnos
Asukasyhdistyksen hallitus

Yhteenveto Sundet III-alueen kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista ja huomautuksista sekä kaavoittajan vastineet niihin löytyvät täältä.