Sundet III kuulumisia
Asukasyhdistyksen hallitus

Sundet III asemakaava tullaan asettamaan ehdotuksena uudelleen
nähtäville kevään aikana. Kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville, koska
keväällä 2006 esillä olleeseen ehdotukseen on tullut merkittäviä muutoksia.

Aikataulun selvittyä, asukasyhdistys tulee järjestämään alueen asukkaille
tiedotustilaisuuden ja tarvittaessa retken Sundet III kaava-alueelle.

Keskustele aiheestaKeskustele aiheesta