Sundet III kaavasta
Jussi Pesola

Kuntalaisilla on mahdollisuus jättää kuntaan muistutuksensa Sundet III asemakaavaehdotuksesta 31.5. asti. Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä kunnantoimiston palvelupisteessä K-Senaattorin yläkerrassa. Kartanonrannan asukasyhdistys piti esittelytilaisuutensa jo 23.4. ja kuntakin esitteli Sundet III-kaavaa 16.5. Sepänkoululla.

Asukkailla on vielä mahdollisuus perehtyä Sundet III asemakaavaehdotukseen
tiistaina 23.5. klo 17-20 Sundetin puistotien päässä sijaitsevassa Leirikeskus Sipulissa. Kirkkonummen ympäristöyhdistys järjestää kaikille avoimen Sundet III-asukastilaisuuden, jossa voi kysyä ja keskustella kaavaan liittyvistä asioista. Kutsu löytyy myös ympäristöyhdistyksen verkkosivuilta.

AVOIMIA KYSYMYKSIÄ

Kunnan 16.5. yleisötilaisuudessa asukkaille jäi paljon avoimia kysymyksiä. Kunnanarkkitehti Tero Luomajärven ja kaavakonsultti Patrick Erikssonin vastaukset eivät kaikilta osin tyydyttäneet selkeitä vastauksia toivoneita kysyjiä. Epäselviksi jäivät, miten ja milloin ulkoilureitistöt ja erilaiset aiemmin visioidut liikunta-alueet mahdollisesti toteutuvat. Kuinka kauan Sundet III:n rakentaminen kestää ja milloin sen rakennustyön liikenne rauhoittuu jäi myös epäselväksi. Näihin asioihin vastaamaan olisi kaivattu rakentajan edustajaa paikalle.

KAAVAN HAVAINNEKUVAT JA VISIOT EIVÄT SIDO TOTEUTTAMAAN

Tilaisuus avasi läsnäolijoiden silmiä oivaltamaan, että asemakaava on rakentamista ohjaava ja säätelevä asiakirja. Kaava ei velvoita tai pakota rakentamaan vaan, jos rakennetaan, kaava ja kaavamääräykset mahdollistavat siinä esitetyt rakentamiset. Kaikki Sundetin kaavoituksen yhteydessä esitetyt mielikuvat, visiot sekä virkistysalueiden lisärakentamiset ovat unelmia niin kauan kuin niille sitoutuu joku maksaja ja rakentaja. Kaavan toteutuessa virkistysalueet siirtyvät kunnalle ja niille ajatellut virkistysrakentamiset ovat sen jälkeen kunnan päättäjien käsissä. Osaltaan liikunta- ja muiden harrastusalueiden rakentamisen toteuttajasta olisi ollut mahdollista sopia kunnan ja rakentajan aiemmin sopimassa maankäyttösopimuksessa, näin ei kuitenkaan ole tehty. Luomajärven ja Erikssonin mukaan Sundetin maankäyttösopimusta ollaan parhaillaan tarkistamassa, joten nyt on paikka asukkaiden vaikuttaa päättäjiin ja rakentajaan, mikäli haluavat varmistaa luvattujen harrastealueiden toteutumisen lähivuosina.

LIIKA RAKENTAMINEN TULEE SIIRTÄÄ TAI POISTAA

Hyvään lopputulokseen pääsemisen esteenä Sundet III asemakaavassa on edelleen liian suuri rakentamistehokkuus. Sundet III on suunniteltu yhtä suureksi kuin Sundet I ja II yhteensä. Sundet III alueelle pitäisi mahtua 63 000 kerrosneliömetriä rakentamista, riittävät puskurivyöhykkeet suojelu- ja luontoalueille sekä virkistysalueet 3000 ihmisen käyttöön. Kuitenkin rakentamattomat alueet ja arvokkaat luontoalueet on viipaloitu niin pieniksi, että niille kaavassa esitetyt tavoitteet eivät voi toteutua. Ulkoilureitistöt eivät mahdu virkistysalueille. Syyksi Patrick Eriksson selitti Natura-alueen säädöksiä, kun todellinen syy on liian tehokas rakentaminen. Kun maankäyttösopimusta nyt ollaan tarkistamassa, pitäisi Sundet III:n ranta- ja metsäalueilta siirtää tai poistaa liika rakentaminen. Se on päättäjien velvollisuus ajatellen alueelle jo muuttaneiden ja tulevien asukkaiden hyvinvointia.


Kunnan Sundet III asemakaavaehdotuksen esittelytilaisuus Masalan Sepän koululla 16.5. sai liikkeelle harvalukuisen, mutta aktiivisesti kyselleen joukon etupäässä Sundetissa jo asuvia asukkaita. Kuvassa keskellä kaavakonsultti Patrick Eriksson ja istumassa kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi.” valok. Jussi Pesola.

Jussi Pesola
Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja
www.sll.fi/kirkkonummi

Keskustele aiheestaKeskustele aiheesta