Sundet III asemakaavaehdotus nähtä
Asukasyhdistyksen hallitus

Sundet III:n tarkistettu asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 6.6. – 6.7.2007 kunnan kaavoitusyksikössä, osoitteessa Asematie 3 B, 02400 Kirkkonummi. Asiakirjat ovat esillä myös keskustan, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa. Kunnan sivuilta löytyy myös Sundet III:n havainnekuva ja ranta-alueiden yleissuunnitelma.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina ja Kirkkonummen kunnanhallitukselle osoitettuina kaavoitusyksikköön tai sähköpostitse osoitteeseen ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Kunta järjestää asiaan liittyvän asukaskokouksen 18.6.2007.

Keskustele aiheestaKeskustele aiheesta