Sisäliikuntaharrastus -kyselyn tul
Asukasyhdistyksen hallitus

Asukasyhdistys kyseli alueen asukkaiden sisäliikuntaharrastuksista.
Kartoitus liittyi Kartanonrannan ala-asteeseen ja sieltä ensi syksynä
mahdollisesti vapautuviin salivuoroihin. Kyselyyn vastasi 122 alueen asukasta.

Aikuisten harrastuksista aerobic sai ylivoimaisesti eniten kannatusta.
Alla olevassa kaaviossa on esitetty eri lajien kannatus henkilöinä.
Aikuisten sisäliikuntaharrastukset

Lasten harrastuksista erilaiset jumpat olivat selkesti suosituimpia.
Lasten harrastuksiin vastasi 58, eli erilaisten jumppien harrastajia oli 76% vastanneista.Lasten sisäliikuntaharrastukset

Nuorten ”sarjaan” vastauksia tuli vain muutamia ja yksikään harrastus ei
saanut edes kymmentä kannattajaa.