Selvitys alueen asukasmääristä toi
Asukasyhdistyksen hallitus

Asukasyhdistys toimitti 30.3.2006 kunnanvaltuustolle
selvityksen
alueen väestömäärän kehityksestä ja lausunnon päivähoito- ja
koulupalveluiden tarpeista.

Alueen asukasyhdistys on edelleen huolissaan miten alueen koulu- ja päivähoito-ongelma tullaan ratkaiseman, sillä tilanne paisuu päivä päivältä kun alueelle muuttaa uusia nuoria lapsiperheitä. Asukasyhdistys on tehnyt selvityksen alueen väestöjakaumasta saadakseen selkeän kuvan alueen väestömäärän kehityksestä ja koulu- ja päivähoitopalveluiden tarpeista. Tiedot ovat väestörekisterijärjestelmästä 17.3.2006.

-

Merkittävää on havaita, että alueella asui 17.3.2006 yhteensä 297 alle 18-vuotista, joista alle kouluikäisiä 72%. Alueella nykyisin asuvat lapset tulevat täyttämään 2-3 koululuokkaa per ikävuosi. Ennusteen mukaan vuonna 2009 Sundsbergin Kartanonrannan alueella asuu 147 kouluikäistä lasta ja jopa 454 päiväkoti-ikäistä lasta, jos muuttajien ikärakenne ja syntyvyys pysyy samana.

Lausunnossa korostettiin kahta asiaa. Ensinnäkin alueemme päivähoitopaikkojen määrä tulee saada asianmukaiselle tasolle. Alueella on jo nyt huomattavan paljon alle kouluikäisiä lapsia (215 kpl) ja vuoden aikana alle kouluikäisten määrä on kasvanut 84 lapsen verran. Tästä noin puolet on alueen omaa syntyvyyttä ja toinen puoli alueelle muuttaneita. Itäisen Kirkkonummen kunnalliset ja alueemme yksityiset päivähoitopalvelut eivät pysty vastaamaan alueen päivähoitotarpeeseen edes nykyisellään, ja kasvuennusteet huomioiden tilanne on todella huolestuttava.

-

Toinen asia, joka otettiin esille oli alueelle suunnitellun päiväkodin ja koulun aikataulu ja koko. Huomioiden yllä mainitut tiedot alueen lapsimäärän kehityksestä päiväkoti ja koulu on saatava alueelle mahdollisimman pikaisesti. Selvityksessä esitettiin, että koulun rakentamista aikaistetaan jo ensi vuodelle ja että päiväkodin ja koulun suunnittelu ja toteutus tehdään samanaikaisesti, jolloin se on kaikkein kustannustehokkainta. Kriittinen asia on se, että tiloja suunniteltaessa ne suunnitellaan alusta alkaen riittäviksi huomioiden alueen usean vuoden jatkuva väestönkasvu. Näin Sundsbergissa ei toisteta samaa virhettä kuin Veikkolassa, jossa koulu oli jo valmistuttuaan täynnä.

Asukasyhdistys pyytää kunnanvaltuustoa ottamaan alueen lapsimäärät ja kasvuvauhdin vakavasti ja toimillaan varmistamaan tarpeellisten palveluiden riittävän saatavuuden aikataulussaan. Alue on lapsiperheiden suosimaa ja uusi asuntokanta noudattelee pääosin nyt valmiina olevan alueen linjoja. Tämän lisäksi alueella on paljon pieniä perheasuntoja, joissa asukkaiden vaihtuvuus tulee jatkossakin ylläpitämään pienten lasten määrää alueella. Alueen väestöprofiilin voidaan siis olettaa säilyvän samankaltaisena jatkossakin ja tälle aktiiviselle kasvavalle alueelle pitää saada tarvittavat peruspalvelut.

Asukasyhdistyksen puolesta selvityksen luovuttivat Lena Tamminen, Kati Vuorikallas, Kimi Lindroos, Outi Sundell, Sari Veikkolainen sekä Vuokko sekä Päivi Keskinen-Redford sekä Aaron. Selvityksen vastaanotti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Haapaniemi.

Asukasyhdistyksen hallituksen kunnalle toimittama selvitys asiasta.

Lisää asiasta: KS
1.4.2006
.