Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Perustamiskokous (30.6.2004)

PÖYTÄKIRJA

PERUSTAMISKOKOUS

Aika   30.6.2004 kello 19.00
Paikka Sundsbergin päiväkoti, Sundsberg

Läsnä
   Cajander Riku
   Haapaniemi Carita
   Haapaniemi Timo
   Helin Heikki
   Kangas Nina
   Kari Marko
   Keskinen Päivi
   Kiialainen Jyrki
   Lindroos Sanna
   Lönnqvist Katja
   Rautee Jussi
   Saarinen Monica
   Saarinen Timo
   Sundell Outi
   Tamminen Lena
   Tamminen Toni
   Vuorikallas Kati

1. Kokouksen avaminen

Toni Tamminen avasi kokouksen.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Haapaniemi. Sihteeriksi valittiin
Outi Sundell. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki
Helin ja Marko Kari.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjäjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5. Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin liitteen mukaisessa muodossa. Liite 1.

6. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu

Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma
sisältää seuraavat asiat

– Sundet III kaavan liittyvien kommentien kokoaminen ja toimittaminen kunnan kaavoitusyksikköön
– Esitys EKE:lle kevyenliikenteen väylien rakentamisesta
– Esitys EKE:lle työmaaliikenteen rajoittamisesta
– Vapaa-aika- ja harrastealueen kehittäminen
– Erilaisten tapahtumien järjestäminen, mm. kesäolympialaiset, futisturnaus, syystapahtuma, pikkujoulu, joulumarkkinat.
– Joulupukkipalvelun järjestäminen.

Päätettiin, että hallitus käsittelee ja vahvistaa tulo- ja menoarvion.

Päätettiin vahvistaa, että jäsenmaksu on 1e/jäsen. Ehdotettiin, että taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat informoivat taloyhtiöiden asukkaita yhdistyksestä sekä tilittävät jäsenmaksut yhdistyksen tilille.

7. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lena Tamminen. Jäseniksi valittiin Riku Cajander, Nina Kangas, Jyrki Kiialainen, Kimi Lindroos, Katja Lönnqvist, Jussi Rautee, Rami Saarela, Timo Saarinen, Outi Sundell ja Kati Vuorikallas.

8. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Tilintarkastajiksi valittiin Marko Kari ja Christian Sundell. Varatilintarkastajiksi valittiin Carita Haapaniemi ja Heikki Helin.

9. Muut mahdolliset asiat

Jussi Rautee ja Lena Tamminen kertoivat terveiset EKE-yhtiöiden 29.6.2004 taloyhtiöiden puheenjohtajille järjestämästä tiedotustilaisuudesta.

10. Kokouksen päättäminen

Timo Haapaniemi päätti kokouksen.

Kirkkonummella 26.8.2004