Palvelutalo-kyselyn tulokset
Asukasyhdistyksen hallitus

Asukasyhdistys toteutti yhteistyössä EKE-Yhtiöiden kanssa kyselyn alueen asukkaille kartoittaakseen asukkaiden ajatuksia ja näkemyksiä tehostetun palvelun asuntojen ja päiväkodin kehittämiseen liittyen.

Kyselyyn vastasi 86 alueen asukasta, joista 58 (67%) asukasta vastasi omalla nimellään ja 28 (33%) nimettömänä. Yleisesti voidaan todeta, että kaikkia annettuja asioita pidettiin tärkeinä. Hoitokodin osalta vastauksien keskiarvo (3.30) oli selkeästi matalampi kuin päiväkodin (3.89) ja asuntojen (3.77). Lisäksi, suuri osa vastaajista piti erittäin tärkeinä päiväkotia ja varttuneille asukkaille suunniteltuja asuntoja, mutta hoitokodin osalta vastauksissa oli enemmän hajontaa. Alla on esitetty vastausten kysymyskohtainen jakautuminen.