Omena- ja Kirsikkatien kaksisuunta
Asukasyhdistyksen hallitus

Asukasyhdistyksen ja alueen aktiivisten asukkaiden myötävaikutuksella Kirkkonummen liikennesuunnitteluinsinööri on laatinut suunnitelman Omenatien ja Kirsikkatien muuttamiseksi kaksisuuntaisiksi.
Suunnitelman mukaisesti Omenatielle ja Kirsikkatielle tullaan rakentamaan kohtaamispaikat, jotka mahdollistavat katujen muuttamisen kaksisuuntaisiksi. Tarvittavat muutokset tehdään vasta kun uusi katusuunnitelma on saanut lainvoimaisuuden.

Sundetin Puistotien, Omenatien ja Kirsikkatien katusuunnitelmien muutosehdotukset pidetään yleisesti nähtävillä 1.8.-12.8.2005 Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä, Asematie 3, 02400 Kirkkonummi.

Vaikka asia nyt etenee vauhdilla, lopullinen päätös asiaan on odotettavissa vasta syksyllä. Joten alueen asukkaiden on syytä huomioida että nykyiset liikennesäännöt ovat voimassa kunnes liikennemerkit poistetaan. Asukkailta toivotaan malttia, kevyttä kaasujalkaa ja nykyisten liikennesääntöjen noudattamista, niin Omena- ja Kirsikkatiellä kuin myös muilla alueen teillä.

Kesäterveisin,
Asukasyhdistyksen hallitus