Neuvola-aloite ja -adressi luovute
Asukasyhdistyksen hallitus

Asukasyhdistys luovutti keskiviikkona 15.10 kunnan terveyslautakunnalle
kuntalaisaloitteen neuvolapalveluiden palauttamiseksi takaisin itäiselle Kirkkonummelle. Aloitteen liitteenä oli 464 henkilön allekirjoittama adressi. Yhdistys kiittää kaikkia allekirjoittaneita!

Terveyslautakunta ajaa asiaa ja tällä hetkellä näyttää siltä että neuvolapalvelut voitaneen palauttaa melko pikaisesti takaisin lähialueille.
Uutena vaihtoehtona on tullut esiin muun muassa ns. Temanan talo, jossa on Masalan kirjasto. Yhdistys tiedottaa asiasta tarkemmin myöhemmin.

Terveisin,
Asukasyhdistyksen hallitusAsukasyhdistys terveyslautakunnassa: Petra Karasti, Katri Heino, Tuuli Helin ja Heikki Helin. Aloitteen vastaanottaa terveyslautakunnan puheenjohtaja Ulf Kjerin. Kuva: Liisa Kosonen, Kirkkonummen Sanomat.