Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Muistutus Sundet III asemakaavaehd

MUISTUTUS SUNDET III:N ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

Yli 600 jäsenen Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistys on tyytyväinen Sundet III:n kaavaehdotuksen asukas- ja ympäristömyönteisyydestä. Yhdistys haluaa kuitenkin muistuttaa kunnanhallitusta seuraavista asioista:

Ranta-alueet Ranta-alueiden yleissuunnitelma on pääosin tyydyttävä. Yhdistys kuitenkin edellyttää, että leirikeskus Sipulin ja Båthusuddenin välisellä rantaosuudella kulkee esteetön ja yhtenäinen rantareitti, jossa on mahdollista liikkua esimerkiksi pyörätuolilla, lastenrattailla tai polkupyörällä. Reitin tulee kulkea korttelien AO2161 ja AO2162 sekä meren välissä mahdollisimman lähellä rantaa.

Vanha metsä Leirikeskus Sipulin länsipuolella VL/s -alueella on kaava-alueen hienoin vanha metsä. Alueen lapset ja päiväkodit käyttävät tätä ”peikkometsää” säännöllisesti. Korttelin AP2150 länsirajaa on siirrettävä niin, että kävelypolun itäpuolella oleva vanha metsä säilyy ja jää kokonaan korttelin ulkopuolelle. Metsäalue tulee säilyttää yleisessä virkistyskäytössä.

Koirapuisto Kaavaehdotuksessa esitetään alueelle yhtä suurta koirapuistoa. Yhdistyksen mielestä alueella pitäisi olla kaksi koirapuistoa. Alueella on jo runsaasti koiria, eikä Sundet I:n ja II:n alueilla ole koirapuistoa.

Pulkkamäki Kaava-alueen lounaisosan VP-alueella on pieni mäennyppylä, joka on talvisin lasten suosima pulkkamäki. Yhdistys edellyttää, että paikan käyttömuoto varmistetaan kaavamääräyksin. Yhdistys myös toivoo, että mäestä poistettaisiin mäenlaskua haittaavat isot kivet.

Sipulin sauna Kaavamääräysten mukaan VL/s -alueella olevan leirikeskus Sipulin rantasaunaa voidaan korjata, mutta laajentaminen tai korvaaminen uudisrakennuksella ei ole sallittua. Yhdistys vaatii, että määräyksiä muutetaan niin, että rantasauna voidaan tarvittaessa rakentaa uudelleen tulipalon tai muun syyn vuoksi. Tällöin saunan kaavamääräykset olisivat yhtenevät alueen laitureita koskevien kaavamääräysten kanssa. Nämä sallivat alueella sijaitsevan laiturin korvaamisen vastaavalla laiturilla.

Liikennejärjestelyt Kaava-alueen valmistuminen lisää huomattavasti liikennettä Sundetin puistotiellä. Yhdistys edellyttää, että kunta selvittää mahdollisuuksia ohjata osa liikenteestä Nybackantien ja Sundsberginraitin kautta Sundsbergintielle. Liikenteen aiheuttamia meluhaittoja on ehkäistävä rakentamalla Sundetin puistotielle hidasteita.

Kirkkonummella 28.6.2007

Asukasyhdistyksen psta

Kati Vuorikallas
puheenjohtaja