Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Lausunto neuvolapalveluista (15.4.Sundsberg, 14. huhtikuuta 2005

Terveyslautakunta
PL 20
02401 Kirkkonummi

Viite: Sundsbergin kartanonrannan alueen neuvolapalveluiden riittävyys

Hyvä terveyslautakunta,

Sundsbergin Kartanonrannan alue on erittäin nopeasti kasvava viihtyisä asuinalue, jonka väestö
koostuu pääosin nuorista lapsiperheistä. Alueen ensimmäinen osa on nyt lähes valmis ja
asukasyhdistys on tehnyt koosteen alueen tämän hetken väestöjakaumasta saadakseen selkeän
kuvan alueen tarpeista ja tulevaisuudesta. Liitämme oheen koosteen alueen väestöjakaumasta
18.3.2005 tilanteen mukaan, koosteessa on mukana myös arvio tulevaisuuden kehityksestä. Kuten
selvityksestä näkyy, alueella on huomattavan paljon alle kouluikäisiä lapsia. Tulevien Sundsbergin
Kartanonrannan alueiden asuntokanta noudattelee pääosin nyt valmiina olevan alueen linjoja ja
väestöprofiilin voidaan jatkossakin olettaa olevan samankaltainen. Jo nyt alueen pienten lasten
osuus on huomattavan korostunut, ja tästä syystä asukasyhdistys lähestyy terveyslautakuntaa.

Asukasyhdistys on huolissaan alueen neuvolapalveluiden riittävyydestä. Tällä hetkellä alueen
äitiys- ja lastenneuvolapalvelut tuotetaan Masalan terveysaseman neuvolan kautta. Molempien
palveluiden osalta käytettävissämme on yhteensä vain 1 osa-aikainen henkilö. Resurssin vähyys
näkyy siinä, että aikoja on erittäin hankala saada, neuvolakäynnit ovat lyhyitä ja kiireisiä eikä niillä
ehditä rauhassa keskustelemaan ja antamaan perheiden tarvitsemaa tukea. Korostettakoon vielä,
että huolemme ei ole laadullinen henkilökunnan suhteen. Olemme huolissamme henkilökunnan
resurssin riittävyydestä.

Asukasyhdistys on hyvin tietoinen kunnan nykyisestä taloudellisesta tilanteesta. Koska
Sundsbergin alue kuitenkin on hyvin nopeasti kasvava alue, pyydämme terveyslautakuntaa
huomioimaan kasvuennusteet ja varmistamaan, että terveysasemamme resurssi kasvaa alueen
väestömäärän ja tarpeiden mukana voidakseen tuottaa kuntalaisten peruspalvelut.

Lisäksi olemme huolissamme terveysasemaan kohdistuvista säästötoimista, jotka sulkevat
palveluita määräajoiksi. Neuvolapalveluiden osalta tarpeet eivät vähene kesälläkään, sillä
esimerkiksi raskauden loppuvaiheessa samoin kuin vastasyntyneen osalta seuranta on tiivistä ja
terveysaseman palveluiden paikallinen saatavuus on erittäin tärkeätä liikkumisen hankaluuden
vuoksi.

Ystävällisesti pyydämme terveyslautakunnalta vastausta huolenaiheisiimme.

Ystävällisin terveisin,

Sundsbergin Kartanonrannan Asukasyhdistys Ry

Lena Tamminen
Puheenjohtaja