Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Lausunto Masalan kirjaston lakkautSundsbergin Kartanorannan asukasyhdistys –
Sundsbergs Herrgårdstrands innevånareförening
Puheenjohtaja Lena Tamminen
Omenatie 12 B
02430 Sundsberg

Kirkkonummen kunta / kunnanhallitus

LAUSUNTO MASALAN KIRJASTON LAKKAUTTAMISTA VASTAAN

Sundsbergin Kartanorannan asukasyhdistys on seurannut huolestuneena Masalan kirjaston lakkauttamisesta käytävää keskustelua ja haluaa tuoda esille seuraavia näkökohtia.

Kirjasto on kunnan peruspalvelu, joka tulee tarjota kaikille kuntalaisille. Kirjasto toimii monipuolisena tiedonlähteenä ja virikkeellisenä vapaa-ajanviettopaikkana sekä parantaa omalta osaltaan asumismukavuutta.

Sundet I alueen valmistuttua helmikuussa 2005 yksistään Kartanorannan aluella tulee olemaan yli 650 asukasta, joten pari kertaa viikossa vieraileva kirjastoauto ei riitä palvelemaan näitä eri ikäisiä, lukevia kuntalaisia.

Julkisuudessa on tuotu esiin nuorten poikien lukuharrastuksen väheneminen ja kiinnostuksen siirtyminen erilaisiin netti- ja tv-peleihin. Tätä seikkaa ei paranneta kirjastoja lakkauttamalla, vaan ongelma vain syvenee.

Monien asioiden hoitaminen tapahtuu intenertin kautta nopeammin ja helpommin, mutta kaikissa perheissä ei ole mahdollisuutta hankkia internet-yhteyttä kotiin. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että kirjasto mahdollistaisi internetin käytön myös näille perheille.

Näihin perusteluihin viitaten Sundsbergin Kartanorannan asukasyhdistys esittää, että Masalan kirjaston kirjastonhoitajan virkaa jatketaan, jotta kirjasto säilyy kaikkien Masalan ja Kartanorannan asukkaiden käytössä myös jatkossa.

Kirkkonummella 31.10.2004

Sundsbergin Kartanorannan asukasyhdistyksen puolesta

Lena Tamminen Outi Sundell
puheenjohtaja sihteeri