Lähiliikuntapaikka Sundsbergiin?
Asukasyhdistyksen hallitus


Asukasyhdistys luovutti torstaina 28. elokuuta kunnanvaltuustolle
kuntalaisaloitteen, jossa yhdistys toivoo että kunta toteuttaisi
alueelle lähiliikuntapaikan joka palvelisi alueen kaikenikäisten
asukkaiden terveysliikuntaa. Lähiliikuntapaikka voitaisiin toteuttaa
Sundet II kaava-alueen eteläpuolelle kaavoitetulle
urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle.

Aloitteessa todetaan, että Kartanonrannan alue kasvaa nopeasti,
mutta kunta ei ole toteuttanut alueelle minkäänlaisia liikuntapaikkoja.
Asukasyhdistys toivoo että kunta aloittaisi Kartanonrannan
lähiliikuntapaikan suunnittelun jo tänä vuonna ja että varsinainen
toteuttaminen otettaisiin huomioon vuoden 2009 talousarviossa.