Kouluadressi luovutettu kunnalle
Asukasyhdistyksen hallitus

Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistyksen keräämä kansalaisadressi Sundetin koulu- ja päiväkotikeskuksen hyväksi luovutettiin koulutyöryhmälle.

Sundsbergin alueella on herännyt aito huoli siitä, miten kunta turvaa nyt ja varsinkin tulevaisuudessa päivähoito-, ja koulupalvelut voimakkaasti ja erittäin nopeasti kehittyvällä alueella. Kartanonrannan asukasyhdistys päätti kerätä kansalaisadressin herättämään kunnan päättäjät tämän vakavan asian edessä ja teetti vielä koulu-, ja päivähoitoselvityksen faktoineen per. 18.03.05 vetoomuksen tueksi. Selvityksen mukaan Kartanonrannassa asuu jo nyt lähes 200 perhettä ja väestöstä on 35 % alle 18v. ja näistä alle 6v. lapsia on 70 %! Kun Kartanonrantaan rakennetaan vuoden 2005 loppuun mennessä n. 90 uutta perheasuntoa, voidaan odottaa väestön kehityksen jatkavan samaa linjaa, eli lapsiperheet ovat ensisijaiset muuttajat. Koulukeskuksen rakentaminen Kartanonrantaan toisi myös tarvittavia kokoontumistiloja asukkaille erilaisiin harraste-toimintoihin ja myös tästä syystä rakentaminen tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti. Jos tarkastellaan lukujen valossa miltä tilanne näyttäisi vuonna 2009, todetaan, että päiväkoti-ikäisiä olisi alueella lähes 500 ja kouluikäisiäkin n. 200, eli luokkia syntyy mahtava määrä täyttämään vähän isompiakin keskuksia! Asukasyhdistys seuraa mielenkiinnolla kunnan toimia ja päätöksentekoa, onhan kunnanhallituksen puh.joht. Pirkko Lehtinenkin todennut kunnan velvollisuudeksi palvelujen tuottamisen kuntalaisille.

Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistys luovutti melkein 300 hengen allekirjoittaman kouluadressin ja väestö-selvityksen kunnanvaltuuston puh.joht. Timo Haapaniemelle Sunnuntaina 3.4.2005 Sundsbergin Pehtorintalon koulukokouksen päätteeksi.