Katsaus alueen päivähoitotilantees
Omppukerho

Omppukerhon laskiaisriehan yhteydessä käytiin keskustelu alueen
päivähoitotilanteesta sekä kerhoista. Paikalla olivat Masalan alueen
päivähoitovastaava Anu Vesiluoma, Sundsbergin yksityisten päiväkotien
eli Tenava-Kartanon ja Taaperoiden johtajat sekä seurakunnan edustaja.
Päivähoitoaihe on ajankohtainen, sillä ensi syksyllä vapautuvien
hoitopaikkojen keskitetty haku päättyy 26.2.2008. Toki avoin haku
mahdollistaa hakemuksen jättämisen tämän jälkeenkin.

Päivähoitotilanteen osalta todettiin, että Kartanonrannan kunnallisen
päiväkodin rakentaminen etenee aikataulussa ja aloittaisi siten
toimintansa vuoden 2009 alusta. Kartanonrantaan on tarkoitus keskittää
Masalan alueen iltahoito. Vanhempia pyydettiin
päivähoitosuunnitelmissaan ottamaan huomioon, että mikäli lapsen
hoidon tarve alkaa jo ennen Kartanonrannan päiväkodin avaamista,
siirtyminen yhdestä päivähoitopaikasta toiseen voi olla lapselle
stressaavaa. Mahdollisuuksien mukaan Kartanonrantaan siirtyviä lapsia
pyritään muissa päiväkodeissa sijoittamaan samoihin ryhmiin
sopeutumisen edistämiseksi, mutta vanhempien on silti syytä varautua
siirtymisen yhteydessä uuteen sopeuttamisjaksoon.

Yleensä ottaen alueen päivähoitotilanne alkaa haasteista huolimatta
tarjonnan osalta näyttämään kohtuullisen valoisalta ottaen huomioon myös
vuoden 2009 aloitettavan Nissnikun päiväkodin laajennus. Yksityisen
Taaperoiden päiväkodin johtaja tosin ilmoitti, että näillä näkymin
heidän päiväkotipaikat ovat tänä syksynä täynnä. Taaperoiden
päiväkodin puolesta tiedusteltiin alueen asukkaiden kiinnostusta
maksullista osapäivähoitoa kohtaan.

Seurakunta järjestää yli 3-vuotiaille kerhotoimintaa, joka kestää
2-2,5 h. Kerhoissa on kuulemma vielä tilaa. Seurakunnan edustaja
tiedusteli alueen asukkaiden kiinnostusta pyhäkoulutoimintaa kohtaan.

Tulevista alueen lapsiperheitä kiinnostavista suunnitelmista
mainittiin vielä, että avointa päiväkotitoimintaa kaavaillaan Nissnikun
päiväkodin läheisyyteen suunnitteilla olevan
asukaspuiston/lähiliikuntapaikan yhteyteen.