Asukasyhdistyksen hallitus tiedottaapdf

Kartanonrannan koulun myöhästymine

Asia: Kartanonrannan koulun myöhästyminen ja alueen lasten sijoittaminen kouluun syksyllä 2008

Kartanonrannan koulun toiminnan aloitus myöhästyy ja vuonna 2008 koulunsa aloittavat eivät tämän hetken tiedon mukaan pääse aloittamaan kouluaan alueen lähikoulussa. Kartanonrannan alueella oli jo tämän vuoden maaliskuussa 30 vuonna 2001 syntynyttä lasta. Osa lapsista tulee menemään muualle kouluun kieli- tai muista syistä, mutta alueella jatkuva rakentaminen aiheuttaa kuitenkin sen, että vuonna 2008 alueelta tulee aloittamaan koulunsa ainakin luokallinen lapsia. Tällä hetkellä tiedossamme olevat valmistumisaikataulut ovat 5.9.2008 päiväkodille ja 29.5.2009 koululle, jolloin toiminta päiväkodissa alkaisi 1.1.2009 ja koulussa elokuussa 2009.

Alueemme suomenkieliset lapset käyvät Masalan koulua, jonka tilat ovat nyt jo liian pienet oppilasmäärille. Koko Masalan alueen päiväkotitilanteen paraneminen lähivuosina vapauttaa joitakin tällä hetkellä esikoululaisten käytössä olevista koulutiloista, mutta esim. Masalan koulua tämä ei koske. Koska kunta joutuu harkitsemaan koululaisten sijoittelua Kartanonrannan koulun myöhästymisen johdosta, esitämme että Kartanonrannan alueen vuoden 2008 ensimmäisen luokan oppilaille haetaan väliaikaista sijoitusratkaisua ensisijaisesti Kartanonrannan alueelta.

Tästä syystä esitämmekin, että sivistyslautakunta

  1. Selvittää pikaisesti alueen rakennuttajan kanssa mahdollisuudet löytää opetuskäyttöön muutettavissa olevat tilat alueelta tai selvittää siirrettävien väliaikaisten tilojen mahdollisuuden alueelle.
  2. Huolehtii, että Kartanonrannan koulu rakennetaan mahdollisimman nopeasti päiväkodin jälkeen ilman turhaa viivettä uuden lukukauden odottamisen johdosta.
  3. Siirtää Kartanonrannan alueen ensimmäisen luokan oppilaat heti koulun valmistuttua väliaikaisista tiloista uuden koulun tiloihin.
  4. Korostaa ratkaisuissaan pienimpien koululaisten tarvetta saada aloittaa koulu mahdollisimman turvallisissa oloissa, järkevän koulumatkan päässä.

Sundsbergissa 9 toukokuuta 2007

Sundsbergin kartanonrannan asukasyhdistys

Kati Vuorikallas
Puheenjohtaja