Kartanonrannan koulu ja päiväkoti
Asukasyhdistys hallitus

Kirkkonummen kunnanvaltuusto teki lauantaina 25.11.2006
päätöksen aikaistaa Kartanonrannan päiväkodin ja koulun
rakentamista kunnanjohtajan esittämästä talousarvioesityksestä
poiketen. Hankkeille varattiin varat vuosien 2007 ja 2008
budjetteihin, ja näin ollen koulun pitäisi olla valmis
syksyllä 2008 ja päiväkoti hieman aikaisemmin.