Alueen nykyinen asukasmäärä
Asukasyhdistyksen hallitus

Muutama viikko sitten kysyimme paljonko Sundsbergissä on
asukkaita, moniko heistä on alle kouluikäisiä ja moniko peräti
vasta viime vuonna päivän valon nähneitä. Lähimmäksi
arvasi Simo Sukselainen.

Paljonko meitä sitten onkaan?
Tällä hetkellä asukkaita on
1286 (viime vuonna 1181) joista alle kouluikäisiä on 359.
Vuonna 2009 syntyneitä on 49.