Alueen asukasmäärät
Asukasyhdistyksen hallitus

Asukasyhdistyksen hallitus on päivittänyt tilastot alueen
todellisesta asukasmäärästä
ja ikäjakaumasta. Edellisen kerran tiedot selvitettiin
vuosi
sitten
.

Tietoja tullaan käytämään apuna koulu- ja päivähoitotilanteen selvittämisessä
sekä alueen yleisen toiminnan kehittämisessä.

Selvityksen tulokset löytyvät täältä.